Durant els mesos de gener i febrer, tots els nuvis de la Hacienda del Hogar Gallego realitzen l’esperada prova de menú. Hi ha tres punts clau per a assegurar-se l’èxit de les vostres noces: l’espai, l’equip d’organització i la gastronomia. Triar el menú, sens...